Ovim javnim pozivom za iskazivanje interesa TD RIJEKA 2020 d.o.o. poziva svoje postojeće i buduće pokrovitelje i dobavljače da iskažu svoj interes i sudjeluju u najvećem kulturnom projektu u Republici Hrvatskoj. Budimo partneri u projektu od iznimne važnosti za Rijeku i Republiku Hrvatsku!

Na preporuku evaluacijskog Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor Europske prijestolnice kulture od 24. ožujka 2016., Vlada Republike Hrvatske donijela je 23. lipnja 2016. odluku kojom se prihvaća Izvješće Povjerenstva te imenuje Rijeku Europskom prijestolnicom kulture 2020. godine. Time je Rijeka postala prvi hrvatski grad koji će ponijeti tu prestižnu titulu. Štoviše, to će se dogoditi u godini kada Republika Hrvatska bude predsjedala Europskom unijom, što je terminsko poklapanje koje u dosadašnjoj povijesti Unije nije zabilježeno. To ima posebnu vrijednost za Republiku Hrvatsku, koja će time postati točka dvostrukoga dodatnog zanimanja ostalih članica Europske unije, što je jedinstvena prilika za nacionalnu promociju.   

Nositelj titule „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“ je Grad Rijeka. Glavni partneri Grada u provedbi projekta su Primorsko-goranska županija i Vlada Republike Hrvatske, koji su, uz Grad Rijeku, i glavni sufinancijeri projekta.

Radi provedbe projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, Grad Rijeka (72 % poslovnih udjela) i Primorsko-goranska županija (28 %  poslovnih udjela), osnovali su 24. svibnja 2016. godine TD Rijeka 2020 d.o.o.

TD Rijeka 2020 d.o.o. u pripremu programa uključuje čitavu zajednicu, dok ga istovremeno temelji na suradnji čitavog kulturnog sektora, ali i drugih sektora i dionika, u gradu, regiji i šire. Namjera je projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture provesti program koji će propitivati kulturne, društvene i gospodarske izazove s kojima se suočavaju suvremena Europa i svijet te koji će ukazati na doprinos kulture održivom razvoju.

Ciljevi realizacije projekta RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture:

  • Povećati opseg, raznolikost i internacionalizaciju kulturne ponude
  • Ojačati društvenu koheziju kroz proširen pristup i sudjelovanje u kulturi na razini Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije
  • Ojačati kapacitete kulturnog sektora i sinergiju s drugim sektorima
  • Ojačati međunarodni profil grada i županije
  • Povećati ukupnu društvenu i gospodarsku atraktivnost grada i županije

Provedbom projekta Rijeka 2020 – EPK očekuje se postizanje učinaka na tri razine: kulturnoj, gospodarskoj i društvenoj, pri čemu su u svakoj pojedinoj skupini definirani sljedeći ključni očekivani učinci:

  • Kulturni učinci : promovirano lokalno i  hrvatsko stvaralaštvo i baština kao dio europske kulturne raznolikosti te stvorena međunarodna partnerstva, razmjene i umrežavanja (planirani broj događanja: 1.000)
  • Gospodarski učinci: poboljšana infrastruktura i objekti vezani uz ponudu kulturnih sadržaja te porast broja posjetitelja u gradu i županiji (očekivani broj posjetitelja: 1 milijun u 2020.)
  • Društveni učinci: uključen širok raspon skupina građana i dionika u pripremu i realizaciju projekta i poboljšana veza između grada i građana – jačanje identiteta i poboljšanje društvene kohezije (planirani broj volontera: 500)

Cjelokupni tekst poziva možete preuzeti na poveznici.