Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

Lab for European Project Making u Temišvaru: Kreativna energija posvuda

Prošlog tjedna 29 je sudionika iz Temišvara kao domaćina, te iz Novog Sada i Rijeke, sudjelovalo u prvom Labu for European Project Making, uz Cristinu Da Milano i Francoisa Matarassa kao mentore/trenere.

Sudionici su imali prilike raditi u četiri mješovite grupe formirane oko sljedećih tema koje žele razvijati u svojim gradovima: društveno angažirane prakse u javnim prostorima, osnaživanje mladih ljudi, refleksije lokalnih uspomena i međunarodna mobilnost / dijalog. Na osnovu rada na tim temama, grupe su kreirale nove zajedničke projekte na kojima će raditi kroz sve LABove koji slijede.

Slijedeći LAB održat će se u travnju 2018. godine u Novom Sadu gdje će naglasak biti na produkciji, dok će se treći LAB održat u lipnju u Rijeci, na temu Program/kulturne politike.

Riječani uključeni u LAB su Davor Popdankovski (Udruga Ri Rock), Mia Mohorić (Rijeka 2020 d.o.o.), Ivana Kalc (Kabinet), Silvija Fendre (Udruga Festival Kvarner), Vesna Kurilić (Gradska knjižnica Rijeka), Ivana Peranić (Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA), Andrea Laurić (Transmedia center KOI KOI) i Dominik Grdić (SKC Galerija).

 

Foto: Simona L. Neumann

Chris Torch