Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

Otvorene prijave za seminar Uključivanje zajednice/Angažirane umjetničke prakse

Od 13. do 15. ožujka u OKC Palach održat će se seminar Angažirane umjetničke prakse, kao svojevrstan uvod u cjelokupan edukacijski ciklus sačinjen od radionica, seminara, konferencija i predavanja kojima će program Učionica obuhvatiti sve ključne teme relevantne za razumijevanje, promoviranje i primjenjivanje participacije u kulturnim programima.

Cilj seminara jest približiti suvremene umjetničke prakse koje se temelje na radu u zajednici i/ili sa zajednicama te na analizi (propitkivanju) društvenih situacija i odnosa unutar kojih se provode, a što kao model rada koristi programski pravac 27 susjedstava Rijeke 2020 – EPK.

Od 13. do 15. ožujka u Rijeci na temu uključivanja zajednice/angažiranih umjetničkih praksi polaznici će se družiti  sa stručnjacima, umjetnicima i aktivistima s dugogodišnjim iskustvom u navedenom području. U programu seminara sudjeluju: François Matarasso, Kristina Leko, Andrej Mirčev, Saša Šimpraga, Darko Fritz, Sonja Leboš, Andreja Gregorina i mnogi drugi.

Seminar je namijenjen zajednicama, susjedstvima, djelatnicima gradskih, županijskih i turističkih institucija i organizacija, zaposlenicima društva RIJEKA 2020 kao i timovima programskog pravca 27 susjedstava te sudionicima projekta Tandem.

Bit će održan na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ulaz je slobodan za sve partnerske organizacije društva RIJEKA 2020 iz Primorsko-goranske županije te sve sudionike iz Rijeke. Za ostale sudionike kotizacija iznosi 200 kn.

Broj sudionika je ograničen. Odabir će se izvršiti na temelju profesionalnog iskustva, potrebe za profesionalnim usavršavanjem i motivacijskog pisma.

Rok za podnošenje PRIJAVE jest 5. ožujka 2018.

Svi prijavitelji bit će obaviješteni o odabiru sudionika seminara najkasnije do 7. ožujka 2018. godine na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

 

Foto: Pujohn Das on Unsplash