Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Poništenje natječaja za radno mjesto Stručni suradnik marketinga

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 03. siječnja 2017. godine u natječaju za radno mjesto – STRUČNI SURADNIK MARKETINGA , za 1 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, nakon uvida u prijave i natječajnu dokumentaciju svih kandidata, direktorica Društva Emina Višnić, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, dana 27. veljače 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto
STRUČNI SURADNIK MARKETINGA
1    izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

I. Poništava se natječaj za radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA MARKETINGA u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je  objavljen  na  HZZO  i  na  web  stranici  rijeka2020.eu dana 13. siječnja 2020. godine.

II.     Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na web stranici TD RIJEKA 2020 d.o.o..

Obrazloženje

TD Rijeka 2020 d.o.o. raspisalo je javni natječaj za radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA MARKETINGA, za 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na HZZO i web stranici www.rijeka2020.eu, na društvenim mrežama Rijeka 2020 – Facebooku, dana 13. siječnja 2020. godine.

Rok za podnošenje prijava je bio 14 (slovima: četrnaest dana) dana od dana objave natječaja odnosno do 28. siječnja 2020. godine.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje Stručnog suradnika marketinga u RIJEKA 2020 d.o.o utvrdilo je da nakon razgovora s odabranim kandidatima i na temelju kriterija za odabir nijedan kandidat nije prešao minimalni bodovni prag za prijem na predmetno radno mjesto.

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo za provedbu natječaja predložilo je da se natječaj za predmetno radno mjesto poništi.

Odluka o poništenju natječaja

Natječaj