1. listopad, 2019.

INFORMACIJA ZA NOVINARE

UČIONICA – EDUKATIVNI PROGRAM PROJEKTA EUROPSKE PRIJESTOLNICE KULTURE U RIJECI

Više od 1400 građana pohađalo je seminare, konferencije i radionice Učionice

Pogram učenja Učionica, sastavni je dio projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, osmišljen u svrhu izgradnje novih i osnaživanja postojećih znanja i vještina i to kod profesionalaca u kulture. Koncipiran je kao smislena cjelina istraživačkih, obrazovnih i potpornih aktivnosti koje podrazumijevaju razvoj, motivaciju i preobliku postojećih potencijala, koji postoje u ljudima u kulturnom sektoru, u njihov produktivniji djelotvorniji i dugotrajniji rad u području kulture. Edukacije u sklopu programa Učionica uključuju: teorijska predavanja, radionice, ljetne škole, seminare, konferencije, sastanke, radnu praksu te programe cjeloživotnog obrazovanja. Značajan dio održanih edukacija odgovorio je i na potrebe najvećeg kulturnog projekta u povijesti Hrvatske – Rijeke kao buduće Europske prijestolnice kulture. U edukativne programe koje je u proteklom razdoblju u sklopu Učionice Organizirala tvrtka Rijeka 2020, zadužena za provedbu programa Europske prijestolnice kulture 2020. bilo je uključeno 1455 polaznika,  građana Rijeke i ostalih gradova.

Program “Učionica” priprema Rijeku za 2020. godinu i osvjetljava put budućeg razvoja riječke kulture

Teme i sadržaji dosad održanih aktivnosti te broj uključenih građana i kulturnih djelatnika dokazuju da program Učionice doprinosi razvoju cjelokupnog kulturnog sektora Rijeke i regije te jača razvoj kreativnih industrija. Spomenuti edukacijski programi dotaknuli su se raznolikih tema od kojih je značajan dio važan u realizaciji projekta Europske prijestolnice kulture. Budući planovi Učionice, vezani za institucionaliziranje djelovanja, nose pozitivnu poruku za budućnost riječke kulture. Ona će se, ako je suditi po Učionici, osnažena stvaranjem educiranih stručnjaka u području kultunog menadžmenta i razvoja kulturnih politika, nastaviti razvijati i u godinama koje slijede nakon što završi prijestolnička 2020. godina.

Rijeka će nakon završetka edukativnih programa Učionice biti bogatija stručnjacima u kulturnoj produkciji i organizaciji događaja što predstavlja važan zalog za vrijeme koje dolazi nakon 2020. godine.

 

U razdoblju od 2017. godine do danas za 1455 polaznika i sudionika organizirano je:

 • 15 radionica
 • 8 seminara, predkonferencijskih programa i konferencija
 • 6 kontinuiranih edukacijskih programa koji uključuju 32 radionice I 312 mentorskih sati
 • 3 međunarodna projekta

U pripremi je pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja International Development of Cultural Projects – Sveučilište u Rijeci u partnerstvu sa Scienes Po Bordeaux. Program se razvija te se planira realizirati na ljeto 2020. godine.

Virtualna biblioteka koja sadrži sve edukativne skripte Učionice

U sklopu programa Učionice do sad je objavljeno sedam edukativnih skripti s održanih seminara i konferencija. Ove će skripte biti objavljene u sklopu Virtualne biblioteke koja je u izradi i koja će, osim edukativnih materijala i dokumenata, okupiti i sve video-materijale nastale na edukacijama.

U programe Učionice bila su uključena 122 nacionalna i međunarodna predavača i izrađeno je sedam edukacijskih skripti koje su popratile seminare, radionice i pretkonferencijske programme. Naslovi publikacija programa Učionica prate naslove pojedinih edukativnih programa: Kako komunicirati EPK?, Applause please!, Novi modeli upravljanja kulturnim resursima, Uključivanje zajednice/Angažirane umjetničke prakse, Business 2 Culture, Organizacija kulturnih događanja i Brendiranje kulture.

  

Edukacije Učionice skreću pažnju na potrebe publike i uvećavaju šanse nezaposlenih na tržištu rada

U dosadašnjem radu Učionice ističu se četiri kontinuirana edukativna programa. Aplause please je program namijenjen djelatnicima u kulturi s ciljem izgradnje boljeg razumijevanja publike i potreba publike te poboljšanja suradnje raznih kulturnih organizacija. Ovaj edukativni program traje od travnja 2018. i završio je u rujnu 2019., a jedna od zadaća mu je stvoriti skupinu tzv. poticatelja promjena koji bi utjecali na povećanje sudjelovanja građana u kulturi u najširem smislu riječi. Program “Razvoj organizacija” proveden je u suradnji s udrugom SMART a tiče se stjecanja korisnih znanja u području pisanja projekata za prijave na EU fondove, prikupljanja financijskih sredstava za realizaciju projekata, vođenja projekata i sl. Produkcija u kulturi je edukativni program koji je pružio šansu, između ostaloga, i nezaposlenim osobama za stjecanje vještina i kompetencija za bolje pozicioniranje na tržištu rada i ulazak u svijet poduzetništva. Program je dodatno financiran iz Europskog socijalnog fonda, a obuhvaćao je praktična učenja iz područja organizacije kulturnih događanja, financijsko-pravnih aspekata u organizaciji događaja, uključivanja osoba s invaliditetom u kulturna događanja, osnova menadžmenta i sl. te praksu u trajanju od 10 dana. “Tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanja predstavljaju edukativni program usvajanja znanja u području tehničke produkcije događaja čemu pripadaju teme poput: sigurnosti, postavljanja izložbi i scenografije, postavljanje konstrukcija, osnova scenske rasvjete, spajanje jednostavnih sustava ozvučenja, osnova video sustava i sl.

Tijekom 2018. i 2019 godine organizirane su velike konferencije i različiti kraći seminari

Međunarodna konferencija “Brendiranje kulture” u organizaciji programa “Učionica”, održala se od 28. veljače do 2. ožujka na tri riječke lokacije ugostivši više od 30 domaćih i stranih stručnjaka u području brendiranja kulture i kulturnog turizma među kojima su Erik Kessels, Kai Amberla i Miguel Rivas. U tri dana konferencije održano je više od petnaest predavanja uz četiri radionice i četiri panel rasprave. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović.

Trodnevni seminar Angažirane umjetničke prakse/Uključivanje zajednice bavio se participativnom osnosno sudioničkom umjetnošću koja dotiče teme poput uključivanja građana u umjetničke akcije, pri čemu umjetnost postaje nositelj promjena. Seminar koji je prethodio konferenciji “Business2Culture” upoznavao je polaznike sa stvaranjem partnerskih odnosa s poslovnim sektorom te ih učio umijeću javnog nastupa i pregovaranja. Organizacija kulturnih događanja bio je seminar na kojem su se polaznici kroz predavanja i primjere dobre prakse upoznavali s područjem managementa u kulturi.

Osim svega navedenog, tijekom 2018. godine u Učionici je provedena i dvodnevna radionica u okviru projekta Forget heritage o korištenju napuštenih ili nedovoljno korištenih povijesnih lokaliteta u procesima razvoja kulture i kreativnih industrija. Održan je i jednodnevni događaj Kako uključiti osobe s invaliditetom u kulturna događanja kojim je otvorena tema vezana uz prepreke i izazove s kojima se susreću osobe s invaliditetom s obzirom na vrstu i stupanj poteškoće.  Posredovanjem Učionice ostvarena su partnerstva u provođenju kolegija Stručna praksa u kulturi pri čemu su u provođenje stručnih praksi uključene kulturne ustanove (HNK Ivana pl. Zajca, Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko Kazalište lutaka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Muzej grada Rijeke…) te udruge (RiRock, Distune, Filmaktiv…).

Svoja znanja i iskustva Rijeci su prenijeli ugledni svjetski i domaći stručnjaci u kulturi i kulturnoj produkciji

U programima Učionice do sad su kao predavači sudjelovali eminentni stručnjaci i producenti svjetskog glasa poput poput Philippa Dietachmaira (European Cultural Foundation), Françoisa Matarassa, Kristine Leko (Institute for Art in Context, UDK Berlin), Aleksandra Brkića (Goldsmith), Darka Flege (Sky Corporation I Exit Festival), Alexis Johnson (Walk the Plan), Isabel Lagos (Gothenburg Fringe Festival), Borisa Kovačeka (agencija Pepermint) Petera Hopwooda, Róberta Blaškog (Stanica, Slovačka), Agate Etmanowicz (Impact Fodation, Poljska), Paula Bogena, Agate Etmanowicz, Alessandre Gariboldi, Jonathana Goodacre, Darka Lukića, Cristine Da Milano, Nielsa Righolta, Dee Vidović i mnogih drugih.

U trodnevnom seminaru “Organizacija kulturnih događanja” polaznici su slušali predavanja Bernarda Faivre d’Arciera, bivšeg direktora festivala u Avignonu, savjetnika za kulturu premijera Francuske, te osnivača francuskog ARTE-a, potom Huga de Greefa, istaknutog kulturnog menadžera i producenta koji je ujedno bio i glavni direktor Europske prijestolnice kulture Bruges 2002. te umjetnički direktor Europske prijestolnice kulture Bruxelles 2000. Na istom su seminaru predavači bili i John Wassel, osnivač Walk the Planka, kompanije koja je svjetski prepoznata u području kazališnog i vizualnog spektakla, potom Sophie Jump čiji su dizajnerski radovi predstavljali Veliku Britaniju na svakoj izložbi Praškog kvadrijenala svjetskog kazališnog dizajna u razdoblju od 1999. do 2011. Također u Rijeci je kao edukator i predavač boravio i Rainer Kern, predstavnik Mayour of Mannheim, koji je vodio je i proces kandidature Mannheima kao UNESCO-va grada glazbe unutar mreže UNESCO Creative Cities, a koji je ujedno i osnivač, festivalski  i umjetnički direktor najvećeg njemačkog jazz festivala Enjoy Jazz.

Uspostavljena su partnerstva s međunarodnim organizacijama

U okviru programa Učionice, Rijeka je kao Europska prijestolnica kulture uspostavila patrnerstvo s budućim prijestolnicama Temišvarom i Novim Sadom i to u kontekstu edukacije „Lab for European project making“ koja je namijenjena kulturnim djelatnicima, posebice kulturnim menadžerima i producentima, koji žele ojačati svoje vještine upravljanja velikim projektima na međunarodnoj razini. Osim toga Učionica je uključila Rijeku u međunarodni program suradnje Tandem koji povezuje kulturnjake Europe nudeći im umrežavanje na zajedničkim projektima pružanjem stručne i financijske pomoći. Također, Učionica je povezala Rijeku s mrežom ITEM – International network for contemporary performing arts koja je održala tjedan intenzivnog treninga u Fužinama na kojem su iskusni predavači podijelili svoja znanja o različitim temama – od interkulturne komunikacije, pregovaranja, financiranja i planiranja, do cenzure, tiska i javnosti.

Kulturno umrežavanje i razvoj suradnje među EPK gradovima

Tandem Cultural Capitals, program suradnje sedam bivših ili budućih gradova s titulom Europske prijestolnice kulture s ciljem da sudionici jednog EPK grada istražuju i i razvijaju suradnju sa sudionicima iz drugog EPK grada u lipnju je održan u Rijeci. Tandem je program suradnje koji povezuje kulturnjake Europe nudeći im platformu za umrežavanje na zajedničkim projektima (koji se razvijaju u tandemima), pružanjem stručne i financijske pomoći. Tandem Cultural Capitals je razvijen od strane Europske kulturne fondacije zajedno s Leeuwarden-Fryslan 2028 i Rijeka 2020, u suradnji s Galway 2020, Eleusis 2021, Novi Sad 2021, Esch-zur-Alzette 2022, Kaunas 2022 and Veszprém 2023. Na prvoj konferenciji koja se u lipnju održala u Rijeci, svi sudionici iz navedenih gradova posjetili su 11 susjedstava programskog pravca 27 susjedstava Rijeke 2020 – EPK;  Lovran, Opatija, Kastav, Matulji, Kostrena, Čavle, Jelenje, Praputnjak, Škurinje, Drenova i Kampus UNIRI ugostili su posjetitelje iz Tandema. Svako susjedstvo organiziralo je neformalno druženje i predstavilo svojim posjetiteljima programe koje razvijaju.

U suradnji s Trans Europe Halles u Fužinama je u travnju organizirana Radionica osobnog i grupnog vodstva, program je bio namijenjen umjetničkim i kulturnim profesionalcima koji žele razviti svoje vještine vođenja. U suradnji s Cultural Diplomacy platformom u svibnju je održan program pretkonferencijskog profesionalnog razvoja Kulturno umrežavanje i kulturne mreže. Učionica je u lipnju organizirala i studijski posjet francuskih kulturnih operatera s ciljem umrežavanja i poticanja buduće međunarodne suradnje s Deskom Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske te Deskom Kreativne Europe iz Francuske.

U Rijeci se održava središnji plenarni skup Međunarodne mreže za suvremene izvedbene umjetnosti IETM

Rijeka će od 24. do 27 listopada ugostiti središnji plenarni skup Međunarodne mreže za suvremene izvedbene umjetnosti IETM posvećen odnosu publike i umjetnika. U Rijeci se očekuje oko 500 umjetnika, izvođača, profesionalaca u kulturi, producenata i kulturnih menadžera iz cijelog svijeta. Rijeka se time ponosno pridružuje gradovima poput Berlina, Sofije, Budimpešte, Berlina, Glasgowa, Krakova i Kopenhagena, koji su ugostili IETM, čiji su trajni ciljevi međunarodne koprodukcije, suradnički projekti i procesi, mobilnost umjetnika i razmjena profesionalnih znanja.

Središnja tema plenarnog sastanka IETM-a u Rijeci je publika i uključivanje zajednica, s ciljem da se potakne novo razumijevanje razvoja publike te da se prodube postojeći koncepti povezani s razvojem publike. Sudionici sastanka, koji predstavljaju različite zemlje i različitih su profesija, razmišljat će o aktivnom uključivanju zajednice u stvaranje i realizaciju kulturnih i umjetničkih programa. O tim će temama u Rijeci govoriti razni stručnjaci, između ostalih Andrej Mirčev, Igor Stokfiszewski, Jenny Wilson, Simón Hanukai, Goran Tomka, Luca Ricci, Darko Lukić,  Rarita Zbranca, Zvonimir Dobrović, Natalia Skoczylas, Goran Sergej Pristaš i mnogi drugi.  Također, kroz program IETM-a, odnosno predavanja i posebne umjetničke šetnje, bit će predstavljen i program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture. Skup je ujedno i izvanredna prigoda za predstavljanje domaće izvedbene scene nekima od najvažnijih međunarodnih promotora, producenata, koproducenata i ravnatelja festivala.

IETM u Rijeci održat će se na više lokacija: u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, u RiHubu, u Udruzi Delta 5 te u Filodramatici, a pratit će ga i bogat umjetnički program.

 

Praktična primjena stečenih znanja

Učionica je u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci osmislila i provela obavljanje prakse u drugom semestru akademske godine 2018./2019. – Stručna praksa u kulturi. Stručne prakse, odnosno boravak na međunarodnim i nacionalnim kulturnim manifestacijama u lipnju ove godine organizirane su u okviru kontinuirane edukacije Produkcija u kulturi za sve polaznike koji su odslušali sve module i dobili diplome za uspješno završenu edukaciju.

 

 

Sve edukacije programa Učionica provode se kroz tri tematska područja:

 1. a) prostor i tehnologija:
 • Radionica: Prostori – uspostava i korištenje javnih i bivših industrijskih prostora, post-EASA
 • kontinuirani edukacijski program – Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja unutar kojeg su održana 4 modula koji su obradili sljedeće teme:
  • Uvod u tehničku produkciju događanja i sigurnosni aspekti
  • Postavljanje izložbi i scenografija
  • Elektroinstalacije, osnove rigginga i scenska rasvjeta
  • Spajanje jednostavnih sustava ozvučenja i jednostavnih video sustava
 1. b) kulturno upravljanje i vodstvo:
 • Radionica: Projektno upravljanje i uvod u EU fondove
 • Seminar: Novi modeli upravljanja kulturnim resursima
 • Javna diskusija: Kakav obrazni program u području kulturnog menadžmenta trebamo
 • Radionica: Učenje od drugih – kako uspjeti i kako izbjeći pogreške u postanku Europskom prijestolnicom kulture
 • kontinuirani edukacijski program – Produkcija u kulturi unutar kojeg je održano 6 modula koji su obradili sljedeće teme:
  1. Uvod u Produkciju (Tko je producent?; Upravljanje projektima u kulturi; Produkcijski plan; Od ideje do realizacije)
  2. Organizacija kulturnih događaja i specifični treninzi (Organizacija kulturnih događanja i primjeri dobre prakse (trodnevni seminar za polaznike i javnost); Tehničko – prostorni aspekti produkcije; Specifične lokacije)
  3. Inkluzivne produkcijske prakse – uključivanje osoba s invaliditetom u kulturna događanja (Kako osigurati pristup osobama s invaliditetom na kulturna događanja? (jednodnevna radionica za polaznike i javnost); Kulturna događanja za osobe s motoričkim poteškoćama; Kulturna događanja za slabovidne osobe te za gluhe i nagluhe; Kulturna događanja za osobe sa senzornim i mentalnim teškoćama)
  4. Umjetnost i komunikacija (Alati u produkciji; Komuniciranje; Evaluacija i što sad?!)
  5. Osnove menadžmenta (Upravljanje u produkciji; Menadžment ljudskih potencijala i upravljanje vremenom; Leadership)
  6. Radna praksa
 • Kulturno umrežavanje i kulturne mreže: program pretkonferencijskog profesionalnog razvoja
 • Ljetna škola – TEH Leadership summer school
 • Kontinuirani edukacijski program Razvoj organizacija unutar kojeg je održano 5 modula koji su obradili sljedeće teme:
  1. Osnove pisanja prijedloga projekta
  2. Izvori i tehnike prikupljanja sredstava (Fundraising);
  3. Upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekta za EU fondove
  4. Projektni menadžment
  5. Menadžment volontera
 • Seminar Business 2 Culture: Financiranje iz korporativnog i privatog sektora
 • LAB for European Project Making – LAB 1: TEMIŠVAR; LAB 2: Produkcija za kreativne producente, Novi Sad; LAB 3: Kreiranje programa i javne politike za kreativne producente
 • Ljetna škola: IETM Campus
 • Radionica: Odnosi s javnošću
 • Radionica: Forget Heritage
 • Radionica: Upravljanje vremenom
 • Seminar: Organizacija kulturnih događanja
 • Brandiranje kulture –  međunarodna konferencija te prateći predkonferencijski program
 • Radionica: Praćenje i vrednovanje u kulturi
 • radionica za studijski posjet francuskih kulturnih operatera
 • Stručna praksa u kulturi I, II, III i IV
 1. c) razvoj publike i uključivanje zajednice:
 • Seminar: Kako komunicirati EPK?
 • Seminar Razvoj publike: Applause please!
 • radionica Razvoj publike: Applause please– Istraživanje publike može biti super zabavno!
 • Unutar kontinuiranog edukacijskog programa Razvoj publike, „Applause please“ održano je 7 modula
 • Seminar: Uključivanje zajednice / Angažirane umjetničke prakse
 • Tandem Fryslân
 • Tandem Cultural Capitals Partner Forum
 • radionica: Kako uključiti osobe s invaliditetom na kulturna događanja
 • kontinuirani edukacijski program Društveno odgovorna kultura i umjetnost unutar kojeg su održana 3 modula koji obrađuju sljedeće teme:
 • Produkcija
 • Fundraising
 • Razvoj publike

 

Suradnja Rijeke 2020 i Grada Varaždina

Grad Varaždin je prepoznao rezultate programa jačanja kapaciteta Učionice i obratio se Rijeci 2020 sa željom da se u Varaždinu provede sličan program. Učionica će po uzoru na praksu iz Rijeke, izraditi program jačanja kapaciteta u području kulturne produkcije za Grad Varaždin. To će se ponajprije odnositi na uspješne kontinuirane edukacijske programe koje je osmislila i realizirala Učionica, te na posebno osmišljen program imajući na umu potrebe kulturnog sektora grada Varaždina.

 

Program Učionice unutar Rijeke 2020 – Europske prijestolnica kulture je dokaz kako su velike titule prilika da se učini nešto više za osobni i profesionalni razvoj pojedinaca uključenih u programe te doprinese jačanju organizacija koje će provoditi programe. Kroz program učenja i jačanja kapaciteta kulturnog sektora, kulturnih ustanova, organizacija civilnog društva te mladih Rijeke 2020 prošlo je gotovo 1500 polaznika, a sličan će model organizacije i provedbe edukacijskih aktivnosti preuzeti i grad Varaždin koji kandidaturu za europsku prijestolnicu mladih za 2022. vidi kao priliku za jačanje kapaciteta zajednice ali i pojedinaca. Takvim pristupom rezultati projekta ne ostaju ograničeni na samo trajanje projekta ili samu kandidaturu već djeluju na naslijeđe projekta te očekivane učinke osnaživanjem pojedinaca i organizacija koje su pohađale edukacijske aktivnosti.

 

Grad Varaždina se kandidira za Europsku prijestolnicu mladih pa će osobiti fokus programa jačanja kapaciteta, koji će Učionica oblikovati, biti upravo mladi. Ugovor o suradnji Rijeke 2020 i Grada Varaždina u Varaždinu će biti potpisan 4. listopada 2019.