Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

Prijave za obrazovni program „Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja“

RIJEKA 2020 d.o.o. i Zaklada „Kultura nova“ u suradnji s Pogonom – Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade organizira obrazovni program „Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja“, kao dio EPK programa „Učionica“ te Zakladinog programa „Obrazovanje u kulturnom menadžmentu“.

Svrha obrazovnog programa je rad na izgradnji kapaciteta organizacija i pojedinaca kroz stjecanje znanja i vještina koje će sudionici moći primijeniti u širokom rasponu poslova tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanja (predstava, izložbi, performansa, instalacija, radionica, koncerata i dr.).

Polaznici obrazovnog programa usvojit će znanja i vještine u području tehničke produkcije događanja koja uključuju sljedeće teme: tehnički rider, sigurnost, postavljanje izložbi i scenografija, kreativni doprinos i uradi-sam pristup, energetska distribucija, osnove rigginga i postavljanje truss konstrukcija, osnove scenske rasvjete, spajanje jednostavnih sustava ozvučenja te osnove video sustava, čime će obrazovni program obuhvatiti sve izazove koje rad u području tehničke produkcije donosi.

U tu svrhu otvaraju se dva Javna poziva „Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja“:
– jedan Javni poziv otvara Zaklada Kultura nova na koji se mogu prijaviti predstavnici organizacija civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije) koje djeluju u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti
– drugi Javni poziv otvara RIJEKA 2020 d.o.o. na koji se putem online prijavnice mogu prijaviti predstavnici organizacija i/ili pojedinaca iz grada Rijeke koje djeluju izvan civilnog sektora (npr. djelatnici kulturnih ustanova, predstavnici neformalnih građanskih inicijativa i svi drugi pravni subjekti u kulturi)

Program se sastoji od ciklusa predavanja i radionica sadržanih u 4 modula koja će se održavati u Rijeci i Zagrebu prema sljedećem rasporedu:
• 1. modul – Uvod u tehničku produkciju događanja i sigurnosni aspekti: 18. i 19. prosinca 2018., Rijeka
• 2. modul – Postavljanje izložbi i scenografija: 28. i 29. siječnja 2019., Rijeka
• 3. modul – Elektroinstalacije, osnove rigginga i scenska rasvjeta: 28. i 29. ožujka 2019., Zagreb
• 4. modul – Spajanje jednostavnih sustava ozvučenja i jednostavnih video sustava: 14. i 15. svibnja 2019., Zagreb

Sudjelovanje na obrazovnom programu je besplatno, a RIJEKA 2020 d.o.o. i Zaklada „Kultura nova“ će svim sudionicima osigurati putne troškove do i od Zagreba i/ili Rijeke (put i smještaj u dvokrevetnim sobama). Prehrana nije uključena.

Rok za podnošenje prijava je 18. studenoga 2018.