Izložba tematizira stogodišnjicu D’Annunzijeva zauzeća Rijeke iz perspektive žena koje su tada živjele u Rijeci i postale njegove žrtve te sam grad koji je u to vrijeme postao žrtva ekstremnog nacionalizma, u prvom redu – talijanskog.

Kao dio uvodnog programa u izložbu Granice – između reda i kaosa, ova izložba tematizira stogodišnjicu D’Annunzijeva zauzeća Rijeke; Citta olocausta ili jednostavno Mučenica, kako je  često nazivao Rijeku. Izložba predstavlja stajališta nekolicine žena koje su u ono doba živjele u Rijeci, bilo da su rođene Riječanke poput Zore Blažić i Nicoline Fabris, ili su se doselile upravo zbog D’Annunzija, kao Luisa Baccara, legionarka i supruga legionara. 

Rijeka je u onodobnim slikovnim prikazima često personificirana u liku žene – djevojke mučenice, što je također predstavljeno na izložbi, referirajući se ponajprije na radove talijanskih futurista. Naposljetku, tematizira se i D’Annunzijev odnos prema ženama s kojima je bio u ljubavnom odnosu, a koje su na kraju, nakon okončanja veze, bile “iscrpljene fizički i emocionalno”, upravo poput grada Rijeke.

Kustosice izložbe su Tea Perinčić (HR) i Ana-Maria Milčić (HR), a autori dizajna postava Sanjin Kunić (HR) i Nikolina Radić Štivić (HR).