Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Vijesti

Rijeka 2020 objavila poziv umjetnicima za predlaganje kulturnih i umjetničkih programa

Umjetnici, umjetničke udruge i kulturne organizacije dobile su posljednju priliku da se uključe u projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture kroz upravo objavljen Javni poziv za predlaganje cjelovito osmišljenih programa u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa s ciljem dodatnog obogaćivanja programa.

Proračun za ovaj javni poziv iznosi 1.500.000 kuna, a sredstva su planirana i raspoloživa u 2020. godini.

Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o., istaknula je tim povodom kako je ovaj poziv prilika da se izvrsnim umjetničkim programima doprinese projektu Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo programi čiji su dominantni sadržaji javna kulturna i umjetnička događanja (izložbe, predstave, festivali, koncerti, filmski program, instalacije, akcije, događanja i manifestacije), a potpora se može ostvariti u dvije kategorije – Sufinanciranje i Obilježavanje. Prijavljeni projekti procjenjivat će se prema kriterijima uklopivosti u pojedine programske pravce. U kategoriji sufinanciranje programi se mogu prijaviti u jedan od 5 razreda sufinanciranja u rasponu od 20.000 do 200.000 kuna, s obzirom na opseg, kompleksnost i produkcijsku zahtjevnost programa.

Sufinanciranje mogu ostvariti samo programi posebno oblikovani za program Europske prijestolnice kulture, kao što su nove manifestacije i festivali, predstavljanja novih umjetnički produkcija ili radova i slično. U kategoriji obilježavanje otvara se mogućnost korištenje brenda „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“ za odabrane programe, odnosno uključivanja u službeni kulturni i umjetnički program EPK, za programe koji ne trebaju dodatnu financijsku potporu. 

Irena Kregar Šegota, direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva, naglašava kako je aktualni javni poziv namijenjen za kulturu i umjetnost u užem smislu, a novi ciklus kampanje Uključi se, koji će biti objavljen sredinom godine, u projekt Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture uključuje sve građane kroz projekte Civilne inicijative i Zeleni val.

Kulturni i umjetnički program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture konceptualno je određen trima temama: voda, rad i migracije. One se vezuju uz identitet Rijeke, ali se promišljaju na način da su relevantne u širem, europskom okruženju. Međusobno se isprepliću te kroz program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture stvaraju Luku različitosti. Vrijednosti koje su utkane u programsku koncepciju i koje se reflektiraju kroz program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture su hrabrost, neobičnost, progresivnost i ambicioznost.

Ovaj poziv za sufinanciranje obuhvaća pet od sedam programskih pravaca Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture: Kuhinja, Dopolavoro, Doba moći, Dječja kuća i Slatko i slano. Odrednice pravaca predstavljene su u javnom pozivu.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. raspisalo je 11.03.2019. javni poziv za kulturno-umjetnički program koji će se realizirati u razdoblju od 1. veljače 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine u gradu Rijeci i na području Primorsko-goranske županije. Na ovaj poziv mogu se od 11. ožujka 2019. do 11. travnja 2019. godine prijaviti isključivo programi čiji su dominantni sadržaji javna kulturna i umjetnička događanja.

Program se može prijaviti isključivo putem prijavnog obrasca uz koji se prilažu pripadajući dokumenti. Svi detalji o načinu prijave i prijavnice moguće je pronaći na sljedećoj poveznici>