Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Civilne inicijative, RiHub, Vijesti, Volonteri, Zeleni val

Vijeće građana odabralo nove projekte Civilnih inicijativa i Zelenog vala za realizaciju unutar Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture!

Druga po redu akcija Uključi se Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture završena je odabirom projekata Civilnih inicijativa i Zelenog vala koji će se realizirati u 2020. godini. Projekte su, kao i u prvoj Uključi se akciji, predlagali građani Rijeke, a odabralo ih je Vijeće građana koje je prethodno prošlo edukaciju kako bi se upoznalo s kriterijima odabira te na taj način donijelo najbolje odluke.

Podsjetimo, i prvom i drugom akcijom Uključi se građani su bili pozvani prijaviti svoje ideje za bolji, ljepši i čišći grad u programe Civilnih inicijativa i Zelenog vala, odlučivati o pristiglim idejama ulaskom u Vijeće građana, a mogli su se prijaviti i za sudjelovanje na projektu volontirajući. Civilne inicijative bile su usmjerene projektima koji unapređuju lokalnu zajednicu društveno-kulturnim i umjetničkim akcijama, dok su se u sklopu Zelenog vala prijavljivali projekti koji će doprinijeti zelenijim i urednijim javnim prostorima ili potaknuti sugrađane da budu ekološki odgovorniji.

Dok su se odabrani projekti prve Uključi se akcije realizirali, o čemu smo redovito izvještavali, 6. svibnja pokrenuta je nova akcija Uključi se koja je trajala do 19. lipnja 2019. godine, što je bio rok za prijavu projekata, dok je rok za prijavu u Vijeće građana bio nešto kraći, 10. lipnja. Nakon što su članovi Vijeća građana odabrani javnom lutrijom, prošli su edukaciju s voditeljima Volonterskog centra SMART te odlučili koji su to projekti koje će Rijeka 2020 – EPK financirati kako bi se realizirali u 2020. godini.

U program Civilnih inicijativa sveukupno pristiglo je 38 prijedloga, od čega je 35 zadovoljilo sve propisane uvjete iz javnog poziva, a u program Zelenog vala pristigla su 23 projekta od čega je 17 zadovoljilo sve propisane uvjete iz javnog poziva. Pojedinačna potpora projektu iznosila je od 10.000 do 30.000 kn, a ukupno je osigurano 150.000 kn za Civilne inicijative, te 150.000,00 kn za Zeleni val.

 

Vijeće građana Civilnih inicijativa tako je odlučilo da će se u 2020. godini realizirati sljedeći projekti*:

 1. Projekt broj 20, naziva Muzej za sve, prijavitelj Udruga Rikordi Rijeka

 2. Projekt broj 8, naziva Festival održivosti, prijavitelj Tranzicijska inicijativa Rijeka

 3. Projekt broj 9, naziva Film za sve, prijavitelj Udruga Istra film

 4. Projekt broj 19, naziva Mozaik Kružnoj, prijavitelj Inicijativa građanki – voditeljica Tiha Naglić

 5. Projekt broj 15 , naziva Kozala – kino Lodis, prijavitelj Inicijativa građana PUŽ- prostor ugodnog življenja

 6. Projekt broj 27, naziva Promenadni koncerti na Titovom mostu, prijavitelj Klub Sušačana

Također je odlučeno da su rezervni projekti:

 1. Projekt broj 5, naziva Duhovi Rječine, prijavitelj Grupa građana Duhovi Rječine
 2. Projekt broj 25, naziva Pirka_Drvena barka, prijavitelj Udruga OKODOKO 
 3. Projekt broj 30, naziva Riječke plesne večeri za umirovljenike i starije osobe 2020, prijavitelj Građanska inicijativa Riječke plesne večeri
 4. Projekt broj 13, naziva Usmena predaja, prijavitelj Inicijativa građana Kolektiv JA:TO

 

Odlučujući o tome koji će se prijedlozi građana realizirati u programu Zelenog vala, Vijeće građana je odabralo da će financijsku potporu dobiti*:

 1. Projekt broj 9, naziva Pop-up park, prijavitelj Inicijativa građanki – voditeljica Daria Vozila

 2. Projekt broj 14, naziva Senzo(Ri) – Senzorni vrt Dječjeg vrtića Krnjevo, prijavitelj Grupa građana – voditeljica Sandra Turina Miočić

 3. Projekt broj 10, naziva Rijeka jestivi grad – 2.dio, prijavitelj Tranzicijska inicijativa Rijeka

 4. Projekt broj 22, naziva Zelena galerija i knjižnica Pašca, prijavitelj Inicijativa građana – Zelena galerija i knjižnica Pašca 

 5. Projekt broj 8, naziva Park Lovora, prijavitelj Planinarsko društvo Kamenjak

 6. Projekt broj 7, naziva Oživimo igrališta!, prijavitelj Udruga Sekcija mladih – DAR

Uz listu rezervnih projekata:

 1. Projekt broj 4, naziva Mediteranska učionica Krnjevo, prijavitelj Incijativa građana – voditeljica Elinka Barišić Razić
 2. Projekt broj 10, naziva Rijeka viseći vrtovi 1, prijavitelj Grupa građana Hedera Fiumana 
 3. Projekt broj 11, naziva Rijeka viseći vrtovi 2, prijavitelj Grupa građana Hedera Fiumana 
 4. Projekt broj 17, naziva Tržnica bez plastike, prijavitelj Inicijativa građana Dijete planete

 

Vijeće građana odradilo je veliki i važni posao odabira projekata koji će Rijeku učiniti ugodnijim gradom za život, a trenutno su u tijeku dogovori s prijaviteljima odabranih projekata, te uskoro donosimo više detalja o njima, i zato – pratite nas!

 

*Za slučaj da se financiranje odabranog projekta neće moći realizirati zbog nemogućnosti provedbe projekta, financirat će se projekt s tzv. rezervne liste, a prema numerički utvrđenom redoslijedu.