RiHub, Vijesti, Zeleni val

Zeleni val građanskih projekata širi se Rijekom

10. lipnja 2019
Zeleni val građanskih projekata širi se Rijekom
Ozelenjivanje središta grada, uređenje urbanih vrtova i rasadnika, senzornog vrta s kompostanom ili pak uljepšavanje zelenog kružnog toka, neki su od projekata odobrenih u sklopu prvog javnog poziva za prijavu projekata u sklopu Zelenog vala, a koji je građanima predstavljen u sklopu info-dana kampanje „Uključi se!“ Europske prijestolnice kulture.