Brickzine, Brickzine vijesti

Kad radio stvaraju djeca…

05. travnja 2018
Kad radio stvaraju djeca…
U vrijeme rapidnog razvoja tehnologije kada nam je sve teže paziti kojim sve spravicama naša djeca mogu upravljati i s kojim sadržajima dolaziti u kontakt, teško je pronaći aktivnosti koje će ih nakon škole zaokupiti, biti im korisne, poučne, a istovremeno i zabavne.