Natječaji

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za sponzorstva i prodaju

19. lipnja 2019
Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za sponzorstva i prodaju
Stručni suradnik za sponzorstva i prodaju izvršava stručne i pomoćne poslove u vezi s poslovima sufinanciranja djelatnosti Društva putem sponzorstva iz poslovnog sektora, prodaje programa i drugih povezanih roba i usluga, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, pravovremeno izvršava redovne aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, po uputi i uz potporu nadređenog rukovoditelja rješava jednostavnije zadaće iz svog djelokruga, sudjeluje u pripremi nužne dokumentacije za sufinanciranje i prodaju, kao i dokumentaciju za praćenje izvršenja odnosno dokaza o realiziranim aktivnostima iz svog djelokruga.
Natječaji

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik marketinga

19. lipnja 2019
Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik marketinga
Stručni suradnik marketinga izvršava stručne poslove u okviru poslova planiranja i realizacije marketinških strategija i kampanja u zemlji i inozemstvu, pripreme materijala za oglašavanje i promociju, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, pravovremeno izvršava redovne aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, po uputi i uz potporu nadređenog rukovoditelja rješava jednostavnije zadaće iz svog djelokruga.
Natječaji

Natječaj za radno mjesto Glavnog koordinatora za poslove izgradnje

17. lipnja 2019
Natječaj za radno mjesto Glavnog koordinatora za poslove izgradnje
Glavni koordinator za poslove izgradnje izvršava poslove vođenja pojedinih segmenata poslova u vezi s poslovima pripreme, prethodnim i redovitim pregledom prostora, lokacija i opreme, uključivši brigu o sigurnosti prostora, pribavljanja odgovarajućih dozvola i drugih akata, nadzor prilikom izgradnje, postavljanja, izmjena ili rastavljanje (demontaža) opreme i instalacija, s tim u vezi poslove komunikacije s izvoditeljima programskih aktivnosti, te druge srodne poslove, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, sudjeluje u pripremi dokumentacije i izradi tehničkih specifikacija za potrebe provedbe postupaka jednostavne i javne nabave radova, pravovremeno izvršava aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, pruža potporu neposrednom rukovoditelju i daje prijedloge za rješavanje zadaća iz područja svojeg rada, sudjeluje u pripremi dokumentacije potrebnoj za angažiranje vanjskih suradnika, praćenju i prikupljanju potrebnih podataka i dokaza o njihovom radu, uz odobrenje neposrednog rukovoditelja sudjeluje u nabavi roba, usluga i radova potrebnih za realizaciju aktivnosti unutar svog djelokruga.
Natječaji

Natječaj za posao Koordinatora komunikacija i marketinga – PONIŠTEN

14. svibnja 2019
Natječaj za posao Koordinatora komunikacija i marketinga – PONIŠTEN
Koordinator/ica komunikacija i marketinga izvršava poslove vođenja pojedinih projekata ili segmenata poslovanja u okviru poslova Sektora za komunikacije i marketing, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, brine o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način, pruža potporu neposrednom rukovoditelju i daje prijedloge za rješavanje zadaća iz područja svojeg rada, neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz svih ustrojstvenih jedinica, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug, izrađuje izvještaje iz svog djelokruga.