Knjižnica

Radovi na tzv. T- objektu kompleksa Benčić, u koji će po dovršetku useliti Gradska knjižnica Rijeka, započeli su u rujnu 2019.  i izvode se na brutto površini od bruto površine 5.825 m². Radove izvodi tvrtka VG5 d.o.o.

Vrijednost ugovorenih radova na Knjižnici iznosi 68.5 milijuna kn. Stručni nadzor na rekonstrukciji obavlja Zem Nadzor d.o.o. Zagreb Vrijednost stručnog nadzora iznosi 593.571,88 kn.

Gradska knjižnica i Dječja kuća sastavni su dio EU projekta pod nazivom „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“Čitav projekt je ukupno vrijedan 162.1 milijuna kn, a za sufinanciranje mu je odobreno 68.2 milijuna kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Financiranje se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Dodatno, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je Gradu Rijeci odobrilo 10 milijuna kn za sufinanciranje vlastitog učešća Grada u projektu, tako da se financijski udio Grada Rijeke umanjuje za navedeni iznos u cijelom projektu.

Glavni projektant je mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh. Iznos opremanja i ugradnje opreme nakon uređenja zgrade procijenjen je na 15 milijuna kn.

Glavni ulaz u zgradu knjižnice bit će s južne strane koji vodi u prostor u kojem će posjetiteljima i korisnicima nuditi osnovne informacije o knjižnici i kvartu kulture u kojem se knjižnica nalazi. U predvorju će biti info pult s radnim mjestima djelatnika.

Na ulazni prostor nastavljat će se odjel za mlade te odjel filma i glazbe s jedne strane i čitaonica s druge strane. Odmah uz ulazni prostor bit će smješten i odjel za slijepe i slabovidne osobe kako bi pristup korisnicima tog odjela bio čim jednostavniji, a sam odjel bit će opremljen svom potrebnom audio-vizualnom i knjižničnom opremom.

Iz ulaznog prostora stubište se penje na prvi kat na kojem će biti smješten odjel lijepe književnosti, zajedno s posebnim zbirkama, dok će se dalje iz središnjeg prostora 1. kata stubištem penjati na odjel stručne literature koji će biti na drugom katu, zajedno s ostalim posebnim zbirkama.

Na trećem katu bit će smještena računalna učionica koja će se po potrebi moći koristiti i kao prostor za projekcije, predavanja, sastanke. Korisnicima će biti dostupan i prostor bibliotečne zbirke s nekoliko studijskih mjesta, budući da se u ovom odjelu neće raditi o posudbenoj zbirci.

Prostor će biti prilagođen kretanju osoba s invaliditetom.

Građevina se sastoji od suterena, prizemlja i tri etaže ukupne bruto površine 5.825 m². Objekt ima neospornu arhitektonsko-povijesnu vrijednost kao primjer industrijske arhitekture kraja 19. stoljeća i tadašnje tipologije proizvodnih građevina.

Rekonstrukcija objekta će u svemu poštovati slijediti izvorne gabarite građevine, izvorne otvore, konstrukcijska i oblikovna rješenja, materijale i tehniku gradnje.