Radove na uređenju prostora u Grohovčevoj ulici u Rijeci koji je u rujnu 2018. otvorio svoja vrata pod nazivom RiHub financirao je Grad Rijeka, a bili su vrijedni 4.4 milijuna kn.

Autorice projekta uređenja bile su Ana Boljar i Ida Križaj Leko.

RiHub se prostire na 1007m² i predstavlja središnje mjesto informiranja o projektu EPK. Također, RiHub od svojeg otvaranja okuplja sudioničke programe Europske prijestolnice kulture u koje se uključuju građani, a u 2020. godini RiHub je i prostor Press centra EPK projekta. Osim toga RiHub se koristi i kao coworking prostor u kojem prosječno mjesečno boravi 35 korisnika.

U godinu dana od otvaranja kroz RiHub je prošlo 9.500 građana, ondje su organizirane brojne radionice, edukativni programi, sudioničke akcije i predavanja.

RiHub

 

U EPK programskoj cjelini pod nazivom Učionica do sada su u RiHubu održana 32 programa edukacija u području kulture i organizacije kulturnih događaja od čega 15 radionica, 7 seminara, 1 međunarodna konferencija, 3 međunarodna projekta, te 6 kontinuiranih edukacijskih programa u sklopu kojih su održane 32 radionice s 312 mentorskih sati. U edukacijske programe Učionice bila su uključena 122 nacionalna i međunarodna predavača, a programe je pohađalo ukupno 1455 polaznika, građana Rijeke, PGŽ i Hrvatske, koji su stekli široka znanja, vještine i iskustva u područjima kulturnog upravljanja, razvoja publike te korištenja prostora i tehnologija u području kulture.

U sklopu EPK projekta tijekom 2018. i 2019. provedene su dvije akcije „Uključi se“ namijenjene građanima Rijeke kao poziv na predlaganje manjih projekata uređenja grada zelenilom ili provođenje manjih kulturno-društvenih događanja u kvartovima. Pozivi su uključivali i prijave u tzv. Vijeće građana koje procjenjuje kvalitetu prijavljenih projekata i odabire najkvalitetnije za uvrštenje u EPK program i financiranje u sklopu projekta. Pozivu se odazvao i u ove akcije uključio velik broj pojedinaca i skupina građana koji su se okupljali u RiHubu i koji su ukupno  prijavili 141 projekt, a 155 građana prijavilo se za participiranje u Vijeću građana.

U prostoru RiHub-a održano je 57 različitih javnih događanja – radionica, predavanja, tribina i predstavljanja projekata – iz područja ekologije, građanskog aktivizma, razvoja solidarnosti i sl. Ova su događanja uključila 64 predavača, mentora ili panelista te 872 građana, polaznika održanih programa, u publici.

Prostor Coworkinga koji je u sklopu EPK projekta otvoren u RiHubu do sad je koristilo 215 korisnika koji su ondje proveli 2.758 radnih sati. Prosječno mjesečno prostor koristi 35 osoba.

RiHub RiHub RiHub