Radove na uređenju H- objekta u kompleksu bivše tvornice Rikard Benčić, zgrade u koju je 2017. godine uselio Muzej moderne i suvremene umjetnosti  financirao je Grad Rijeka, a bili su vrijedni 9.2 milijuna kn.

Glavni projektant bio je Dinko Peračić.

Puna funkcionalnost Muzeja realizirat će se nastavkom uređenja, odnosno proširenjem MMSU-a na ostatak prostora H-objekta o  čemu se vode dogovori s tvrtkom PIK o rješavanju vlasništva.

Muzej je 2017. uselio na 1550 m² opremljenog i preuređenog dijela prizemlja, prvog kata, dvorane na prvom katu.

Arhitektu Dinku Peračiću 2018. godine dodijeljena je nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) “Bernardo Bernardi” za projekt novog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (MMSU) u Rijeci.

Za otvaranje Muzeja realizirana je velika, dinamična retrospektiva nedavno preminulog veterana suvremene hrvatske umjetnosti Tomislava Gotovca.