Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

Ostvarena suradnja razmjene edukativnog programa između Rijeke 2020 i Grada Varaždina

Danas je u Varaždinu predstavljen edukativni program Učionice koji je sastavni dio projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, osmišljen u svrhu izgradnje novih i osnaživanja postojećih znanja i vještina kod profesionalaca u kulturi. Tvrtka Rijeka 2020, zadužena za provedbu programa Europske prijestolnice kulture 2020. i Grad Varaždin potpisali su suradnju koja se sastoji od razmjene programa jačanja kapaciteta u području kulturne produkcije koji je osmišljen u okviru programa Učionica.

Cjelokupni program Učionice koncipiran je kao smislena cjelina istraživačkih, obrazovnih i potpornih aktivnosti koje podrazumijevaju aktivno oblikovanje, aktivnosti razvoja, intervencije, motivacijske procese te transformaciju potencijala zajednice u produktivan, djelotvoran i dugotrajan ljudski te kulturni kapital. Edukativne programe koje je u proteklom razdoblju organizirala tvrtka Rijeka 2020 pohađalo je 1455 polaznika, građana Rijeke i ostalih gradova.

Grad Varaždin je prepoznao rezultate edukativnog programa Učionice i preuzet će sličan model organizacije i provedbe edukacijskih aktivnosti, koje kao kandidat za Europsku prijestolnicu mladih 2022. godine, vidi kao priliku za jačanje kapaciteta zajednice. Program koji će Učionica izraditi po uzoru na praksu iz Rijeke, ponajprije će se odnositi na uspješno provedene kontinuirane edukacijske programe imajući na umu potrebe kulturnog sektora grada Varaždina.

Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina naglašava kako će se programom Učionice Rijeke 2020, koji će biti posebno pripremljen za Grad Varaždin, podići kapaciteti svih budućih korisnika i sudionika kulturnih događanja u Varaždinu. Gđa. Malenica je dodala kako „kultura i umjetnost nisu samo ukras društva, već angažirana aktivnost ako joj se na taj način pristupi. Rijeka je tu napravila veliki iskorak i nadam se da će djelić te atmosfere  preći i na Varaždin te da će što više Varaždinaca posjetiti otvorenje Europske prijestolnice kulture, ali i sve ostale programe koje Rijeka 2020 priprema za sljedeću godinu.“

Program “Učionica” priprema Rijeku za 2020. godinu i osvjetljava put budućeg razvoja riječke kulture

U razdoblju od 2017. godine do danas za 1455 polaznika i sudionika u sklopu Učionice organizirano je 15 radionica, 8 seminara, predkonferencijskih programa i konferencija, 6 kontinuiranih edukacijskih programa koji uključuju 32 radionice i 312 mentorskih sati i 3 međunarodna projekta. U programe Učionice bila su uključena 122 nacionalna i međunarodna predavača i izrađeno je sedam edukacijskih skripti koje su popratile seminare, radionice i pretkonferencijske program.

Teme i sadržaji dosad održanih aktivnosti te broj uključenih građana i kulturnih djelatnika dokazuju da program Učionice doprinosi razvoju cjelokupnog kulturnog sektora Rijeke i regije te jača razvoj kreativnih industrija. Spomenuti edukacijski programi dotaknuli su se raznolikih tema od kojih je značajan dio važan u realizaciji projekta Europske prijestolnice kulture.  Program Učionice dokaz je kako su velike titule prilika da se učini nešto više za osobni i profesionalni razvoj pojedinaca uključenih u programe te doprinese jačanju organizacija koje će provoditi programe.

Irena Kregar Šegota, direktorica partnerstava i komunikacja Rijeke 2020 istaknula je kako je Rijeka u pripremu projekta Europske prijestolnice kulture i u samoj kandidaturi cijeli projekt postavila imajući u vidu tri temeljna aspekta. Jedan je bio izgradnja kulturne infrastrukture koja je Rijeci nedostajala, drugi je bio organizacija kulturno-umjetničkog programa za 2020, a treći – dugoročno gledano, možda i najvažniji – ulaganje u edukaciju ljudi, razvoj publike i osnaživanje kulturnog sektora za nastavak provođenja kulturnih programa i nakon 2020, kao godine nošenja titule.

Učionica je u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci osmislila i provela obavljanje prakse u drugom semestru akademske godine 2018./2019. – Stručna praksa u kulturi. Stručne prakse, odnosno boravak na međunarodnim i nacionalnim kulturnim manifestacijama u lipnju ove godine organizirane su i u okviru kontinuirane edukacije Produkcija u kulturi za sve polaznike koji su odslušali sve module i dobili diplome za uspješno završenu edukaciju.

Također, u pripremi je pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja International Development of Cultural Projects – Sveučilište u Rijeci u partnerstvu sa Scienes Po Bordeaux. Program se razvija te se planira realizirati na ljeto 2020. godine.

 

Edukacije Učionice skreću pažnju na potrebe publike i uvećavaju šanse nezaposlenih na tržištu rada

U dosadašnjem radu Učionice ističu se četiri kontinuirana edukativna programa. Aplause please je program namijenjen djelatnicima u kulturi s ciljem izgradnje boljeg razumijevanja publike i potreba publike te poboljšanja suradnje raznih kulturnih organizacija. Program “Razvoj organizacija” proveden je u suradnji s udrugom SMART a tiče se stjecanja korisnih znanja u području pisanja projekata za prijave na EU fondove, prikupljanja financijskih sredstava za realizaciju projekata, vođenja projekata i sl. Produkcija u kulturi je edukativni program koji je pružio šansu, između ostaloga, i nezaposlenim osobama za stjecanje vještina i kompetencija za bolje pozicioniranje na tržištu rada i ulazak u svijet poduzetništva. “Tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanja predstavljaju edukativni program usvajanja znanja u području tehničke produkcije događaja čemu pripadaju teme poput: sigurnosti, postavljanja izložbi i scenografije, postavljanje konstrukcija, osnova scenske rasvjete i sl.

 

Virtualna biblioteka koja sadrži sve edukativne skripte Učionice

U sklopu programa Učionice do sad je objavljeno sedam edukativnih skripti s održanih seminara i konferencija. Ove će skripte biti objavljene u sklopu Virtualne biblioteke koja je u izradi i koja će, osim edukativnih materijala i dokumenata, okupiti i sve video-materijale nastale na edukacijama. Naslovi publikacija programa Učionice prate naslove pojedinih edukativnih programa: Kako komunicirati EPK?, Applause please!, Novi modeli upravljanja kulturnim resursima, Uključivanje zajednice/Angažirane umjetničke prakse, Business 2 Culture, Organizacija kulturnih događanja i Brendiranje kulture.

Zahvaljujući programu Učionice uspostavljena su partnerstva s međunarodnim organizacijama poput mreže IETM – International network for contemporary performing arts, Tandem Cultural Capitals, Trans Europe Halles i Cultural Diplomacy platformom.

 

U Rijeci se održava središnji plenarni skup Međunarodne mreže za suvremene izvedbene umjetnosti IETM

Rijeka će od 24. do 27 listopada ugostiti središnji plenarni skup Međunarodne mreže za suvremene izvedbene umjetnosti IETM posvećen odnosu publike i umjetnika. U Rijeci se očekuje oko 500 umjetnika, izvođača, profesionalaca u kulturi, producenata i kulturnih menadžera iz cijelog svijeta. Rijeka se time ponosno pridružuje gradovima poput Berlina, Sofije, Budimpešte, Berlina, Glasgowa, Krakova i Kopenhagena, koji su ugostili IETM, čiji su trajni ciljevi međunarodne koprodukcije, suradnički projekti i procesi, mobilnost umjetnika i razmjena profesionalnih znanja. Središnja tema plenarnog sastanka IETM-a u Rijeci je publika i uključivanje zajednica, s ciljem da se potakne novo razumijevanje razvoja publike te da se prodube postojeći koncepti povezani s razvojem publike.

Budući planovi Učionice, vezani za institucionaliziranje djelovanja, nose pozitivnu poruku za budućnost riječke kulture. Rijeka će nakon završetka edukativnih programa Učionice biti bogatija stručnjacima u kulturnoj produkciji i organizaciji događaja što predstavlja važan zalog za vrijeme nakon što završi prijestolnička 2020. godina.

Europska prijestolnica kulture u narednim tjednima nastavlja s predstavljanjem bogatog kulturnog programa koji će se u Rijeci održati 2020. godine, a čije predstavljanje će trajati do kraja rujna i tijekom listopada ove godine. Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture svojim se programom sljedeće godine priključuje proslavi europske kulturne raznolikosti. Vrijednosti koje su utkane u programsku koncepciju i koje se reflektiraju u programu jesu hrabrost, neobičnost, progresivnost i ambicioznost, a sve to čini riječku „luku različitosti“ koju će u 2020. godini kroz bogat umjetnički program doživjeti hrvatska i svjetska publika.