Centriphery

Cilj ovog interdisciplinarnog projekta je otkrivanje lokalnih mitova i narativa u kontekstu današnjeg društva te razvijanje suvremenih lokalnih i europskih narativa koji će biti predstavljeni u različitim formatima.

Projekt CENTRIPHERY je projekt suradnje sufinanciran sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa koji se provodi od 01. 11.2018. do 31.03.2022. Vodeći partner projekta je Festival Of Regions (Austrija) dok su ostali partneri: New Culture Foundation (Bugarska), Dansehallerne (Danska), Espoo City Theater (Finska), La Manufacture Collectif Contemporain (Francuska), Cultura Nova Festival (Nizozemska), Walk & Talk (Azori, Portugal), Prin Banat (Rumunjska) i RIJEKA 2020 d.o.o. (Hrvatska). Međunarodni i lokalni umjetnici surađivati će s građanima u regijama sudionicama te će stvarati zajedničke umjetničke, kulturne i društvene projekte u devet europskih regija. Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 1.066.145,00 EUR raspodijeljen između partnera ovisno o  aktivnostima koje provode.

Aktivnosti koje RIJEKA 2020 d.o.o. provodi kao partner u ovom interdisciplinarnom europskom projektu su u okviru programskog pravca 27 susjedstava, u susjedstvima Delnice i Mrkopalj.

Web stranica projekta

Međunarodni i domaći umjetnici u susjedstvima Delnice i Mrkopalj pronalaze inspiraciju za svoja djela – 18.10.2019.

STILL.Mrkopalj – Međunarodni virtualni on-line performans – 02.05.2020.

“Tajne Lujzijane” – cjelodnevni program u susjedstvu Delnice – 10.06.2020.

Otkrivene “Tajne Lujzijane” u susjedstvu Delnice EPK – 15.06.2020.

Zamalo izgubljena priča

Audio priča: „Alraune s onu strane groba“, Matije Kezele

Onda sam razmišljala o vodi

Audio priča: „Swallow“, Anna Marie Karvonen

Video STILL.Mrkopalj 360 – Hoge Fronten