27 susjedstava, Učionica, Vijesti

François Matarasso: ‘Umjetnost je forma komunikacije, a u participativnoj umjetnosti komunikacija je dominatna’

09. travnja 2018
François Matarasso: ‘Umjetnost je forma komunikacije, a u participativnoj umjetnosti komunikacija je dominatna’
Njegov rad u području umjetnosti uključuje brojne kazališne projekte, projekte u području vizualne umjetnosti, brojne književne projekte u kvartovima sa stanovnicima u nepovoljnijem socijalnom položaju, u institucijama za pružanje njege, zatvorima… U najmanju ruku, vaša 39 godišnja karijera je raznovrsna.