Slatko i slano, Vijesti

Otvorena konferencija “Fashion Week Proljeće 2018 – Hrana: Politike i inovacije”

08. lipnja 2018
Otvorena konferencija “Fashion Week Proljeće 2018 – Hrana: Politike i inovacije”
Konferencija je dio programa programskog pravca Slatko i slano Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, njeni su organizatori Centar za napredne studije Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Centrom za kulturu dijaloga i Mrežom hrane, a namjera joj je uputiti na problem prekomjernog bacanja i nedostatnog doniranja hrane te ponuditi i inovativna i neophodna rješenja
27 susjedstava, Vijesti

CAMPwithUS!

05. lipnja 2018
CAMPwithUS!
Sveučilišni Kampus u kontekstu Rijeka 2020 i programskog pravca 27 susjedstava predstavlja jedinstvenu situaciju suvremene sveučilišne kampus kulture u suodnosu sa zajednicom i gradom.