Organizacija kulturnih događanja

Seminar
25. - 27. listopad 2018.
RiHub, Rijeka, Hrvatska

Organizacija kulturnih događanja jedna je od važnijih tema u kulturnoj produkciji, stoga joj RIJEKA 2020 posvećuje trodnevni međunarodni seminar koji će se održati od 25. do 27. listopada u RiHubu!