Natječaji

Natječaj za posao Koordinatora komunikacija i marketinga – PONIŠTEN

14. svibnja 2019
Natječaj za posao Koordinatora komunikacija i marketinga – PONIŠTEN
Koordinator/ica komunikacija i marketinga izvršava poslove vođenja pojedinih projekata ili segmenata poslovanja u okviru poslova Sektora za komunikacije i marketing, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, brine o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način, pruža potporu neposrednom rukovoditelju i daje prijedloge za rješavanje zadaća iz područja svojeg rada, neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz svih ustrojstvenih jedinica, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug, izrađuje izvještaje iz svog djelokruga.
Natječaji

Natječaj za posao Koordinatora sudioničkih programa

07. ožujka 2019
Natječaj za posao Koordinatora sudioničkih programa
Koordinator/ica sudioničkih programa izvršava poslove vođenja pojedinih segmenata programa usmjerenih sudjelovanju i uključivanju zajednice u okviru poslova Sektora za razvoj i strateška partnerstva ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, pri čemu pruža potporu neposrednom rukovoditelju i daje prijedloge za rješavanje zadaća iz područja svog rada.