Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

[Upoznajmo se bolje] Programi plus – Učionica

Posljednji, ali samo abecedno, program plus koji predstavljamo s ciljem boljeg upoznavanja projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture je Učionica.

Integrirani program učenja Učionica oblikovan je s ciljem ulaganja u ljude, a s namjerom jačanja njihova osobnog i profesionalnog razvoja kao i jačanja lokalnih i regionalnih ustanova u kulturi i organizacija civilnog društva. Provedba programa uključuje teorijska predavanja, radionice, ljetne škole, seminare, konferencije, sastanke, radnu praksu te programe cjeloživotnog obrazovanja. Hugo de Greef, direktor EPK-a Brugge 2002 te istaknuti kulturni menadžer i producent kazao je kako „…bi ovo što Rijeka radi na području edukacije i osnaživanja kapaciteta kulturne scene mogao biti format za sljedeće EPK gradove“.

Što smo radili u 2018. godini?

Kroz 50-ak organiziranih aktivnosti Učionice prošlo je više od 600 sudionika, a većina aktivnosti je organizirana u formatu kontinuiranog edukacijskog programa.  

Vrijedi istaknuti tri seminara:  

  • trodnevni seminar Angažirane umjetničke prakse/Uključivanje zajednice koji je pripremljen s ciljem približavanja suvremenih umjetničkih praksi koje se temelje na radu u zajednici i/ili sa zajednicama 
  • predkonferencijski program konferencije Business2Culture kroz koji su se polaznici upoznali s alatima koji su preduvjet za stvaranje partnerskih odnosa s poslovnim sektorom 
  • trodnevni seminar Organizacija kulturnih događanja na kojem su se polaznici kroz predavanja i primjere dobre prakse upoznali sa svim aspektima event managementa u kulturi 

 U tijeku su sveukupno četiri kontinuirana edukacijska programa:  

  • kontinuirani edukacijski program na temu razvoja publike Applause please u koji je uključeno 15 kulturnih djelatnika i organizacija 
  • kontinuirani edukacijski program Produkcija u kulturi kojim osnažujemo stručne i iskustvene kapacitete kulturnih producenata i stvaramo nove 
  • kontinuirani edukacijski program Razvoj organizacija koji se izvodi u suradnji s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART 
  • kontinuirani edukacijski program – Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja koji Učionica izvodi sa Zakladom „Kultura nova“, te u suradnji s Pogonom – Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade

Što Učionica planira u 2019. godini?

  • nastavljaju se postojeći kontinuirani edukacijski programi, a u planu je pokretanje i novih kojima ćemo pokriti teme društveno odgovorne kulture i umjetnosti, izgradnje partnerstava, te upravljanja volonterima 
  • niz seminara, konferencija, radionica i treninga među kojima bi izdvojili međunarodnu konferenciju Brendiranje kulture , seminar koji će se baviti trendovima u stvaranju kulturnog programa namijenjenog djeci, te predkonferencijski program konferencije Kulturna diplomacija 
  • nastavlja se i suradnja sa Sveučilištem u Rijeci na kolegiju Stručna praksa u kulturi