Ardea Dujaković

Referentica za dokumentaciju i arhiviranje

Kontakt: ardea.dujakovic@rijeka2020.eu

Ardea se razvija na dva kolosijeka. Radila je u Odjelu za gradsku samoupravu Grada Rijeke i položila državni stručni ispit, a paralelno je završila program obrazovanja specijalistice digitalne fotografije. Fotografije su joj objavljivane u novinama, na webu i izložbama u inozemstvu. Uvjerena je da se kreativnost ne kosi s radom u administraciji.

Članica je Upravnog odbora Udruge za okolišno i javno zdravlje, a pod mentorskim vodstvom Marijana Vejvode, dovršava prvi roman „Mladost utopljena u Rijeci“. Planira i snimanje eksperimentalnog fima na temu knjige koja će, sigurna je Ardea, postati jedan od mračnih ali značajnih simbola Grada Rijeke.

Upoznajte ljude