Sanja Benić

Administrativna referentica

Kontakt: sanja.benic@rijeka2020.eu

 

Sanja Benić, administrativna refrentica, u „luku različitosti“ došla je s Pomorskog fakulteta.

Ova rođena Riječanka završila je Gimnaziju Andrije Mohorovičića i Pomorski fakultet – smjer Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu.

Sklonost kulturi pokazala je još za vrijeme studija kada je tri i pol godine radila u HNK Ivana pl. Zajca u prodaji, odnosno na blagajni kazališta. Kako joj je kultura odvijek bliska, iskoristila je mogućnost uključivanja u projekt Europske prijestolnice kulture kao referentica u TD RIJEKA 2020.

Uvjerena je da projekt EPK može promijeniti Rijeku, a  sviđa joj se i slogan „luka različitosti“ koji joj je poveznica na struku.

Upoznajte ljude