Daniel Bukvić

Glavni koordinator za poslove izgradnje

Kontakt: daniel.bukvic@rijeka2020.eu

Danijel je 2011. završio  Građevinski fakultet u Rijeci nakon čega je sticao iskustvo na brojnim gradlištima radeći za Sun Adriju, Općinu Viškovo i DLS. Nakon što je 2018. postao član Hrvatske komore inženjera građevinarstva pokrenuo je svoju firmu IMPROVER d.o.o., za projektiranje i nadzor, a od 2019. u potrazi za novim izazovima preuzeo je poslove izgradnje za Rijeku 2020.

Završio je tečaj za ronioca pa se može baviti i hidrotehničkim građevinama i podvodnim radovima, a u slobodno vrijeme kojeg više baš i nema radio je i kao barmen. Ukratko – pravi koktel znanja i entuzijazma.

Upoznajte ljude