Slaven Tolj

Umjetnički direktor

Kontakt: slaven.tolj@rijeka2020.eu

 

Odgojen je na primjerima umjetnosti proširenih medija. Zagovornik je jezgrovitosti, materijalne oskudnosti, zbijenog znaka; izbjegava svaku izražajnu raskoš, šarenilo, brbljavost. Misao koja ga vodi daleko je od dekorativne plošnosti ili larpurlartističke nebrige za svijet koji ga okružuje. Naprotiv, prisutnost u vlastitom prostoru iskazat će angažiranim promišljanjem, imanentnom kritičnošću, ali i emocijom, naklonošću prema predmetu svoga interesa.

 

Upoznajte ljude