Nataša Radović

Koordinatorica produkcije i logistike

Kontakt: natasa.radovic@rijeka2020.eu

 

Nataša je uvjerena da je nastupio pravi trenutak u kojem su sinergije i zvijezde napokon usklađene pa se priključila RIJECI 2020 kao koordinatorica produkcije i logistike.

Životni put vodio ju je iz Rijeke gdje je završila gimnaziju, na studij slikarstva u London odakle se preselila u Veneciju gdje je završila Accademiu di Belle Arti  i živjela 25 godina. U to vrijeme izlagala je na Biennalu kao mlada umjetnica te dobila posao na Akademiji. Potom uskače u kreativnu produkciju venecijanskog Biennala umjetnosti i arhitekture, kojom se bavila posljednjih 20 godina. Naposljetku prenosi tu istu energiju i načela na Carousel, platformu umrežavanja zajednice i preostalih oblika sve težeg kulturnog i svakodnevnog života u turističkoj Veneciji.

Upoznajte ljude