Irena Kregar Šegota

Direktorica partnerstva i komunikacija

Kontakt: irena.kregar-segota@rijeka2020.eu

 

Irena Kregar Šegota posjeduje bogato međunarodno iskustvo iz područja kulturnih politika i međunarodne kulturne suradnje. Usavršavala ga je pri Gospodarskoj komori grada Pariza, Centru za kulturne politike u Grenobleu i na Ecole nationale d’administration ENA.
Na Sveučilištu u Zadru studirala je na Europskim studijima iz područja jezika i kultura u doticaju, a završila je i dodiplomski studij Tehnologije prometa na Pomorskom fakultetu u Rijeci te diplomski studij iz engleskog i francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Prije no što je postala Direktorica partnerstva i komunikacija Društva Rijeka 2020 sa zaduženjima kao što su uspostavljanje i razvoj strateških institucionalnih partnerstva, međunarodni fundraising, organizacija skupova i konferencija te monitoring i evaluaciju projekta, radila je kao savjetnica i viša savjetnica za međunarodnu kulturnu suradnju u Gradu Rijeci, zatim za Lutkarsko kazalište u Rijeci (odjel marketinga i odnosa s javnošću), Ministarstvo vanjskih poslova RH (diplomatska misija u UN u Ženevi) te kao nastavnik engleskog i francuskog jezika u riječkim srednjim školama.

Predsjednica je Francuske alijanse Rijeka od 2003. i potpredsjednica europske kulturne mreže Les Rencontres – LIKE od 2015. godine.

 

Upoznajte ljude