Dominik Grdić

Stručni suradnik partnerskih programa

Kontakt: dominik.grdic@rijeka2020.eu

 

Dominik je riječki medijski umjetnik i producent u kulturi koji se bavi fotografijom, videom i audiovizualnim instalacijama. Još za vrijeme preddiplomskog studija organizirao je umjetničke projekte sa studentima riječke akademije, a kasnije nastavio razvijati Galeriju SKC, pri Studentskom kulturnom centru Sveučilišta u Rijeci, kao kustos i voditelj programa.

Organizirao preko 40 izložbi te izveo više radionica i javnih predavanja, pa ne čudi što se angažirao u Rijeci 2020 kao Stručni suradnik partnerskih programa.

U svojem producentskom radu fokusiran je na suvremene oblike suradničke umjetničke prakse, edukaciju i interdisciplinarne umjetničke i kustoske projekte.

Uglavnom sjedi za kompjuterom i puno tipka, a u slobodno vrijeme voli trčati u šumi.

Upoznajte ljude